Input:

299/2014 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 419/2012 Sb., o ochraně pokusných zvířat Garance

č. 299/2014 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 11. prosince 2014,
kterou se mění vyhláška č. 419/2012 Sb., o ochraně pokusných zvířat
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 29 odst. 1 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 162/1993 Sb., zákona č. 77/2004 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 359/2012 Sb., k provedení § 16a odst. 1 a § 18g odst. 8:
Čl. I
Vyhláška č. 419/2012 Sb., o ochraně pokusných zvířat, se mění takto:
1. V § 1 písm. d) se slova „a vzor formuláře projektu pokusů“ zrušují.
2. § 5 včetně nadpisu zní:
㤠5
Vzor formuláře žádosti o schválení projektu pokusů
Vzor formuláře žádosti o schválení projektu pokusů je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce.“.
3. Příloha č. 4