299/2007 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 444/2005 Sb. a zákona č. 178/2006 Sb.

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 299/2007 Sb.
ZÁKON
ze dne 31. října 2007,
kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb.,
o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 444/2005 Sb. a zákona č. 178/2006 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 444/2005 Sb. a zákona č. 178/2006 Sb., se mění takto:
1. V poznámce pod čarou č. 1 se doplňuje text v tomto znění:
2. V příloze č. 1 bod 4 zní:
 
„4. Zeleninové druhy (mimo použití pro okrasné účely)
 
Allium cepa L.
 
- skupina Cepa
Cibule
 
Echalion
- skupina Aggregatum
Šalotka
Allium fistulosum L.
Cibule sečka
Allium porrum L.
Pór
Allium sativum L.
Česnek
Allium schoenoprasum L.
Pažitka
Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.
Kerblík
Apium graveolens L.
Celer bulvový
 
Celer řapíkatý
Asparagus officinalis L.
Chřest
Beta vulgaris L.
Řepa salátová
 
Mangold
Brassica oleracea L.
Brokolice
 
Kadeřávek
 
Kedluben
 
Kapusta hlávková
 
Kapusta růžičková
 
Květák
 
Zelí hlávkové bílé
 
Zelí hlávkové červené
Brassica rapa L.
Zelí pekingské
 
Vodnice
Capsicum annuum L.
Paprika, chilli
Cichorium endivia L.
Endivie kadeřavá
 
Eskariol
Cichorium intybus L.
Čekanka hlávková
 
Čekanka pro puky
 
Čekanka průmyslová
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai
Meloun vodní
Cucumis melo L.
Meloun cukrový
Cucumis sativus L.
Okurka salátová
 
Okurka nakládačka
Cucurbita maxima Duchesne
Tykev velkoplodá
Cucurbita pepo L.
Tykev obecná
Cynara cardunculus L.
Artyčok
 
Karda
Daucus carota L.
Mrkev
 
Mrkev krmná
Foeniculum vulgare Mill.
Fenykl
Lactuca sativa L.
Salát
 
 Nahoru