Input:

299/1948 Sb., Vládní nařízení, kterým se opětně prodlužují některé lhůty podle zákona o mimořádných opatřeních v oboru ochranných známek Garance

č. 299/1948 Sb., Vládní nařízení, kterým se opětně prodlužují některé lhůty podle zákona o mimořádných opatřeních v oboru ochranných známek
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 21. prosince 1948,
kterým se opětně prodlužují některé lhůty podle zákona o mimořádných opatřeních v oboru ochranných známek.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 1, odst. 2, § 2, § 4, odst. 2 a § 5, odst. 1 zákona ze dne 8. května 1946, č. 125 Sb., o mimořádných opatřeních v oboru ochranných známek:
§ 1.
Lhůty podle § 1, odst. 2, § 2, § 4, odst. 2 a § 5, odst. 1 zákona č. 125/1946 Sb., posledně prodloužené vládním nařízením ze dne

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací