292/2004 Sb., Zákon o zásluhách Edvarda Beneše

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 292/2004 Sb.
ZÁKON
ze dne 13. dubna 2004
o zásluhách Edvarda Beneše
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
§ 1
Edvard Beneš se zasloužil o stát.
§ 2
Tento
 
 Nahoru