Input:

292/1949 Sb., Vyhláška o předběžném provádění některých mezinárodních úmluv souvisících s Všeobecnou dohodou o clech a obchodu Garance

č. 292/1949 Sb., Vyhláška o předběžném provádění některých mezinárodních úmluv souvisících s Všeobecnou dohodou o clech a obchodu
VLÁDNÍ VYHLÁŠKA
ze dne 10. listopadu 1949
o předběžném provádění některých mezinárodních úmluv souvisících s Všeobecnou dohodou o clech a obchodu.
Podle § 1 zákona ze dne 22. února 1949, č. 66 Sb., o předběžném provádění mezinárodních hospodářských smluv obecné povahy, vyhlašuji:
Podle usnesení vlády republiky Československé ze dne 18. října 1949 a se souhlasem presidenta republiky provádějí se níže uvedené mezinárodní úmluvy předtím, než s nimi vysloví souhlas Národní shromáždění:
a)  Protokol ze dne 10. října 1949 o podmínkách přístupu k Všeobecné dohodě o clech a obchodu s účinností od 1. ledna 1950, při čemž ministr financí v dohodě s ministry zahraničních věcí a zahraničního obchodu stanoví a ve Sbírce zákonů vyhlásí, které z celních ústupků obsažených v příloze A, listině X ( Československo) tohoto protokolu a kterým dnem nabývají účinnosti,
b)  Protokol ze dne 13. srpna 1949,