29/2017 Sb., Vyhláška o báňsko-technické evidenci

29/2017 Sb.  Vyhláška o báňsko-technické evidenci

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

  • A
  • A
č. 29/2017 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 25. ledna 2017
o báňsko-technické evidenci
Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 29a odst. 8 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona č. 89/2016 Sb.:
§ 1
Rozsah a způsob vedení báňsko-technické evidence
Báňsko-technická evidence je vedena v elektronické podobě v rozsahu údajů poskytovaných podle § 2.
§ 2
Rozsah údajů poskytovaných do báňsko-technické evidence
(1) Poskytovatel údajů poskytuje do báňsko-technické evidence údaje o
a) své osobě, které umožňují její identifikaci podle správního řádu, a číslo telefonu, popřípadě číslo faxu nebo adresu elektronické pošty,
b) průměrném evidenčním počtu zaměstnanců poskytovatele údajů a zaměstnanců subdodavatelů zajišťujících
1. dobývání
Dokument je součástí modulu Zákony.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru