29/2017 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatku č. 4 k Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Belgického království o zastupování při udělování schengenských víz

29/2017 Sb.m.s.  Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o …

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

  • A
  • A
č. 29/2017 Sb. m. s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že výměnou nót ze dne 20. ledna 2017 a 2. února 2017 byl sjednán Dodatek č. 4 k Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Belgického království o zastupování při udělování schengenských víz1) .
Dodatek č. 4 vstoupil v platnost dne 1. března 2017.
Anglické znění belgické nóty a její překlad do českého jazyka a anglické znění české nóty a její překlad do českého jazyka, jež tvoří Dodatek č. 4, se vyhlašují současně.

  
neoficiální překlad

BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ
Federální veřejná služba pro
zahraniční věci,
obchod a rozvojovou spolupráci
Naše č.j.
C4.1/CG/0.200-Czech Republic
Velvyslanectví Belgického království v Praze projevuje úctu Ministerstvu zahraničních věcí České republiky a má
Dokument je součástí modulu Zákony.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru