29/2017 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatku č. 4 k Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Belgického království o zastupování při udělování schengenských víz

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 29/2017 Sb. m. s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že výměnou nót ze dne 20. ledna 2017 a 2. února 2017 byl sjednán Dodatek č. 4 k Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Belgického království o zastupování při udělování schengenských víz1) .
Dodatek č. 4 vstoupil v platnost dne 1. března 2017.
Anglické znění belgické nóty a její překlad do českého jazyka a anglické znění české nóty a její překlad do českého jazyka, jež tvoří Dodatek č. 4, se vyhlašují současně.

  
neoficiální překlad

BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ
Federální veřejná služba pro
zahraniční věci,
obchod a rozvojovou spolupráci
Naše č.j.
C4.1/CG/0.200-Czech Republic
Velvyslanectví Belgického království v Praze projevuje úctu Ministerstvu zahraničních věcí České republiky a má čest odpovědět na Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Belgického království o zastupování při udělování schengenských víz, které bylo sjednáno na základě výměny belgické verbální nóty č.j. B1.2 639 z 24. září 2012 a české verbální nóty č.j. 308020/2012-KKM z 8. listopadu 2012, doplněné o výměnu české nóty č.j. 301490/2014-KKM ze 4. března 2014 a belgické nóty 6. 14/00106 C4./CHB z 11. března 2014 (Dodatek č. 1), a české nóty č.j. 308867/2014-KKM z 27. listopadu 2014 a belgické nóty č. C4.1/14/00297/MH z 3. prosince 2014 (Dodatek č. 2); dále doplněno o výměnu belgické nóty č. C4.1-14/00122/CHB z 30. května 2016 a české nóty č.j. 304517/2016-KKM z 8. června 2016.
Belgie by ráda požádala Českou republiku o spolupráci při zpracování víz v iráckém Bagdádu a Erbílu pro žadatele s diplomatickým a služebním pasem. Belgie bude zavázána, jestliže Česká republika přijme rozšíření současného zastupování ve třetím státě. Bude vděčná, pokud by Česká republika mohla zvážit zahájení tohoto zastupování od 1. března 2017, kdy bude každý měsíc přijato 20 žádostí o víza v Bagdádu a 20 žádostí v Erbílu. Uvedené omezení týkající se počtu nabíraných žádostí o víza bude v budoucnosti přehodnoceno.
Velvyslanectví Belgického království v Praze využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Ministerstva zahraničních věcí České republiky o své nejhlubší úctě.
V Praze dne 20. ledna 2017

Ministerstvo
zahraničních věcí České republiky
Praha
  
PŘEKLAD

Č.: 310734/2016-VO
Ministerstvo
 
 Nahoru