Input:

29/1967 Sb., Zákon o zřízení a působnosti ministerstva zemědělství a výživy, platné do 31.12.1970 Archiv

č. 29/1967 Sb., Zákon o zřízení a působnosti ministerstva zemědělství a výživy, platné do 31.12.1970
[zrušeno č. 133/1970 Sb.]
ZÁKON
ze dne 5. dubna 1967
o zřízení a působnosti ministerstva zemědělství a výživy
Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
§ 1
(1) Zřizuje se ministerstvo zemědělství a výživy.
(2) Ministerstvo zemědělství, ministerstvo potravinářského průmyslu a Ústřední správa nákupu zemědělských výrobků se zrušují; jejich působnost stanovená zákony a vládními nařízeními přechází na