Input:

29/1965 Sb., Vyhláška Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků a ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o nákupu a přímém prodeji ovoce a zeleniny spotřebitelům, platné do 4.6.1967 Archiv

č. 29/1965 Sb., Vyhláška Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků a ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o nákupu a přímém prodeji ovoce a zeleniny spotřebitelům, platné do 4.6.1967
[zrušeno č. 55/1967 Sb.]
VYHLÁŠKA
Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků a ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství
ze dne 5. dubna 1965
o nákupu a přímém prodeji ovoce a zeleniny spotřebitelům
Ústřední správa nákupu zemědělských výrobků a ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány a po schválení hlavním arbitrem ČSSR stanoví podle § 392 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., podle § 15 odst. 1 zákona č. 51/1959 Sb., o výkupu zemědělských výrobků a podle § 6 zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 40/1962 Sb., o zřízení Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků.
§ 1
(1) Nákup ovoce a zeleniny provádějí pověřené nákupní organizace na základě smluv a nákupu zemědělských výrobků a dodávce zemědělských potřeb podle vyhlášky č. 122/1964 Sb.
(2) Smlouva podle odstavce 1 je uzavřena, dojde-li k dohodě o předmětu a času plnění a o ceně ovoce a zeleniny, která má být na základě smlouvy dodávána; podrobnosti stanoví cenový předpis.1)
(3) Nákupní organizace je povinna odebrat množství ovoce a zeleniny, které bylo dohodnuto ve smlouvě s tolerancí plus 10 % smluvního množství. Odběrní povinnost se týká pouze ovoce a zeleniny dodaných v jakosti stanovené technickými normami.
(4) Další množství ovoce a zeleniny nakupují nákupní organizace podle potřeby trhu za volně dohodnuté ceny, a to i když tyto výrobky neodpovídají technickým normám.
§ 2
Státní zemědělské organizace a jednotná zemědělská družstva (dále „zemědělské organizace“) mohou prodávat přímo ovoce a zeleninu z vlastní výroby a výrobky z vlastního ovoce a zeleniny i spotřebitelům (občanům, závodním a školním jídelnám, nemocnicím, závodům veřejného stravování apod.) a spotřebním družstvům.
§ 3
(1) Přímo