Input:

29/1963 Sb., Vyhláška ministerstva zahraničního obchodu o organizaci sítě celnic a jejich působnosti, platné do 11.2.1965 Archiv

č. 29/1963 Sb., Vyhláška ministerstva zahraničního obchodu o organizaci sítě celnic a jejich působnosti, platné do 11.2.1965
[zrušeno č. 7/1965 Sb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva zahraničního obchodu
ze dne 1. dubna 1963
o organizaci sítě celnic a jejich působnosti
Ministerstvo zahraničního obchodu stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady podle § 4, § 5 odst. 1, § 11 odst. 1 a § 54 celního zákona č. 36/1953 Sb. a podle § 1 zákona č. 119/1948 Sb., o státní organizaci zahraničního obchodu a mezinárodního zasilatelství:
§ 1
Organizace sítě celnic a jejich organizačních složek a jejich působnost, pokud není