Input:

29/1962 Sb., Vládní nařízení o udělování státních cen Klementa Gottwalda, platné do 26.3.1975 Archiv

č. 29/1962 Sb., Vládní nařízení o udělování státních cen Klementa Gottwalda, platné do 26.3.1975
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 16. března 1962
o udělování státních cen Klementa Gottwalda
Vláda Československé socialistické republiky nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 7 zákona č. 247/1949 Sb., o vyznamenáních a čestných uznáních:
§ 1
Státní ceny Klementa Gottwalda se udělují jako projev uznání socialistického státu za vynikající tvůrčí výkony, které obohatily lidské poznání, vytvořily umělecké hodnoty nebo jinak přispěly k vyřešení úkolů socialistické výstavby a k dalšímu rozvoji kultury v naší vlasti.
§ 2
Státní ceny Klementa Gottwalda uděluje president republiky na návrh vlády každoročně ke dni 9. května.
§ 3
Státní ceny Klementa Gottwalda mohou být uděleny jednotlivým osobám nebo kolektivům v těchto skupinách: v prvé skupině za díla, výkony nebo objevy z oboru věd společenských, přírodních, matematických, lékařských a technických, v druhé skupině za vynikající vynálezy a základní změny v rozvoji techniky a vynikající uplatnění nových léčebných metod, v třetí skupině za díla nebo výkony z oboru písemnictví, výtvarnictví, divadla, hudby, umělecké a dokumentární kinematografie a užité grafiky.
§ 4
(1)  Vyznamenaným přísluší čestný titul „Laureát státní ceny Klementa Gottwalda”.
(2)  Laureátu státní ceny Klementa Gottwalda mají právo nosit rudou stužku lemovanou bílým a modrým proužkem, s vavřínovou snítkou.
(3)  Laureáti státní ceny Klementa Gottwalda dostanou zároveň se