Input:

č. 29/1962 Sb. rozh. tr., Garance

č. 29/1962 Sb. rozh. tr.
Převzetí věcí odcizených ke škodě majetku v socialistickém vlastnictví do prodeje není již trestné podle § 245 odst. 1 písm. c) tr. zák. z r. 1950 trestem odnětí svobody do 5 let, nýbrž jako podílnictví ke škodě majetku v socialistickém vlastnictví podle § 134 odst. 1 písm. a) tr. zák., které je pro obžalovaného příznivější (§ 16 odst. 1 tr. zák.), neboť horní hranice trestu odnětí svobody činí tři léta.
I návrh prokurátora na náhradu škody poškozenému musí být učiněn v době a způsobem uvedeným v § 43 odst. 2 tr. ř.
(Rozhodnutí krajského soudu v Ústí n. Labem z 28. března 1962 - 4 To 89/62)
Rozsudkem okresního soudu v Liberci z 5. března 1962 byli mimo jiné obžalovaní H. a K. odsouzeni za trestné činy rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 245 odst. 1 písm. b), c) odst. 2 písm. a) tr. zák., kterých se dopustili tím, že H. a K. od r. 1957 do října 1961 jako hmotně odpovědní pracovníci Kovozávodů a Montážních závodů v úmyslu opatřit si alespoň zčásti zdroj příjmů, soustavně odcizovali z majetku podniků elektrotechnický materiál, který směňovali za jiné zboží pro vlastní potřebu, nebo si ho nechávali, nebo jiným rozdávali, zkracovali tržby za práce provedené podnikem a obohacovali se předkládáním fingovaných paragonů a tak způsobili uvedeným podnikům společně škodu nejméně 7336,- Kčs a kromě toho H. sám ve výši 10 285,- Kčs a K. ve výši 3600,- Kčs.
Obžalovaný B. byl odsouzen pro trestný čin rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 245 odst. 1 písm. b), c) tr. zák. za to, že od r. 1958 do října 1961 jako vedoucí prodejny podniku Potřeby pro domácnost v Liberci převzal postupně do prodeje od H. a K. a jiných osob různý elektroinstalační materiál v hodnotě nejméně 11 087,- Kčs, na zkušebně elektronek v Praze n. p. Tesla vylákal 870,- Kčs předkládáním použitých zářivek k výměně a na podniku Potřeby pro domácnost předkládáním fingovaných paragonů částku 1130,- Kčs.
Za to uložil soud všem obžalovaným tresty odnětí svobody a vedlejší tresty peněžité a zákaz činnosti.
U obžalovaných H. a K. vyslovil soud povinnosti náhrady škody poškozeným podnikům.
Proti tomuto rozsudku podal odvolání okresní prokurátor do trestů uložených všem obžalovaným a ohledně B. navrhl, aby soud rozhodl též o náhradě škody.
Krajský soud v Ústí nad Labem napadený rozsudek podle § 258 odst. 1 písm. b), d) tr. ř. ohledně všech obžalovaných zrušil a shora uvedené jednání posoudil u obžalovaných H. a K. jako trestný čin rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132 odst. 1 písm. b), c) odst. 2 písm. b) tr. zák., u obžalovaného B. jako trestný čin podílnictví ke škodě majetku v socialistickém vlastnictví podle § 134 odst. 1 písm. a) tr. zák. a trestný čin rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132 odst. 1 písm. c) tr. zák. a odsoudil je k trestům odnětím svobody.
Podle § 53 odst. 2 tr. zák. uložil peněžité tresty od 1000,- Kčs do 5000,- Kčs.
Podle § 49 odst. 1 tr. zák. vyslovil u všech obžalovaných zákaz činnosti ve hmotně odpovědné funkci v socialistickém sektoru na dobu 3 roků.
Poškozené Kovozávody Frýdlant v Čechách, podnik ONV Liberec podle § 229 odst. 1 tr. ř. odkázal na řízení ve věcech