Input:

29/1957 Sb., Vyhláška o Protokolu o některých změnách Úmluvy o mezinárodním civilním letectví a o Protokolu o změně Úmluvy o mezinárodním civilním letectví sepsaných v Montrealu dne 14. června 1954 Garance

č. 29/1957 Sb., Vyhláška o Protokolu o některých změnách Úmluvy o mezinárodním civilním letectví a o Protokolu o změně Úmluvy o mezinárodním civilním letectví sepsaných v Montrealu dne 14. června 1954
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 8. dubna 1957
o Protokolu o některých změnách Úmluvy o mezinárodním civilním letectví a o Protokolu o změně Úmluvy o mezinárodním civilním letectví, sepsaných v Montrealu dne 14. června 1954.
Na základě usnesení osmého zasedání Shromáždění Mezinárodní organisace pro civilní letectví byly dne 14. června 1954 v Montrealu sepsány Protokol o některých změnách Úmluvy o mezinárodním civilním letectví a Protokol o změně Úmluvy o mezinárodním civilním letectví.
Protokoly byly ratifikovány presidentem republiky dne 11. února 1957 a ratifikační listina byla uložena u