Input:

29/1955 Sb., Vládní nařízení o vlajce plavidel ozbrojených sil Československé republiky, platné do 30.12.1992 Archiv

č. 29/1955 Sb., Vládní nařízení o vlajce plavidel ozbrojených sil Československé republiky, platné do 30.12.1992
[zrušeno č. 4/1993 Sb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 10. června 1955
o vlajce plavidel ozbrojených sil Československé republiky.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 3 zákona č. 252/1920 Sb., kterým se vydávají ustanovení o státní vlajce, státních znacích a státní pečeti:
§ 1.
(1) Plavidla ozbrojených sil Československé republiky nesou vlajku, která se skládá ze spodního pole červeného a vrchního bílého, mezi něž je vsunut od žerdi do středu modrý klín; ve vrchním