Input:

R 29/1954; Garance

č. 29/1954 Sb. rozh. obÄŤ.
Pro ručební povinnost manželky (manžela) podle § 124 zákona o národním pojištění je bez významu, zda manželka (manžel), bydlící s plátcem pojistného ve společné domácnosti, má nějakou účast na příjmu z jeho podnikání či nikoli.
(Rozhodnutí krajského soudu v Ústí n. Lab. z 13. července 1953, 8 Co 260/55.)
Lidový soud v Teplicích zrušil výměr okresní národní pojišťovny, jímž bylo navrhovatelce – vdově po samostatném krejčím – z důvodu její ručitelské povinnosti podle § 124 zák. o nár. poj. uloženo zaplatit pojistné v částce 3.249 Kčs ve starých penězích, které v době své smrti její manžel dlužil. V odůvodnění svého rozhodnutí lidový soud uvedl, že ručení podle § 124 zák. o nár. poj. je odůvodněno jen v případech, kde nepochybně oba manželé, po příp. rodinní příslušníci mají jistý prospěch a berou užitky z tohoto společenství. V daném případě pozůstalá vdova nemá však po zemřelém manželu ničeho a výnos živnosti zemřelého byl plně spotřebován na výlohy jeho živobytí, nemoci a pohřbu.
Krajský soud ke stížnosti Ústřední národní pojišťovny usnesení lidového soudu změnil tak, že návrh na zrušení výměru okresní národní pojišťovny, ukládajícího navrhovatelce zaplacení dlužného pojistného, zamítl.
Z odůvodnění:
Podle § 124 zák. o nár. poj. manželka (manžel), bydlící s plátcem pojistného ve společné