Input:

29/1945 Sb., Vládní nařízení o zvýšení státního příspěvku vyživovacího, platné do 30.6.1950 Archiv

č. 29/1945 Sb., Vládní nařízení o zvýšení státního příspěvku vyživovacího, platné do 30.6.1950
[zrušeno č. 64/1950 Sb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 10. července 1945
o zvýšení státního příspěvku vyživovacího.
Vláda republiky Československé nařizuje podle čl. I, § 2 opatření Stálého výboru ze dne 11. října 1938, č. 227 Sb., kterými se mění a doplňují předpisy o státním příspěvku vyživovacím :
§ 1.
(1) Státní příspěvek vyživovací, stanovený v čl. I, § 1, odst. 1 opatření Stálého výboru č. 227/1938 Sb., se zvyšuje a činí pro osobu a den :
 
a)
pro osobu, která v domácnosti zastupuje k vojenské službě povolaného,
20 K,
b)
pro ostatní oprávněné
10 K.
(2) Za osobu, která v domácnosti zastupuje povolaného, se považuje manželka, která s povolaným žije ve společné domácnosti, jinak - a to za téhož předpokladu - nejstarší z osob majících nárok na vyživovací příspěvek.