289/2009 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění účinném k 1.12.2013

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 289/2009 Sb.
ZÁKON
ze dne 22. července 2009,
kterým se mění zákon č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
362/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
ruší část druhou
307/2013 Sb.
(k 1.12.2013)
ruší část první
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
(zrušena zák. č. 307/2013 Sb. k 1.12.2013)
ČÁST DRUHÁ
(zrušena zák. č.
 
 Nahoru