Input:

288/1948 Sb., Vyhláška o prohlášení vedlejších (místních) drah Slezských zemských drah za dráhy drobné Garance

č. 288/1948 Sb., Vyhláška o prohlášení vedlejších (místních) drah Slezských zemských drah za dráhy drobné
VYHLÁŠKA
ministra dopravy
ze dne 26. listopadu 1948
o prohlášení vedlejších (místních) drah Slezských zemských drah za dráhy drobné.
Podle § 5, odst. 5 zákona ze dne 20. května 1937, č. 86 Sb., o drahách