287/2017 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 118/2006 Sb., kterou se určují zastupitelské úřady, kterým budou při volbách do Poslanecké sněmovny hlasovací lístky dodány, a zastupitelské úřady, kterým bude hlasovací lístek zaslán k vytištění nebo rozmnožení přenosovou technikou, ve znění pozdějších předpisů

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 287/2017 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 6. září 2017,
kterou se mění vyhláška č. 118/2006 Sb., kterou se určují zastupitelské úřady, kterým budou při volbách do Poslanecké sněmovny hlasovací lístky dodány, a zastupitelské úřady, kterým bude hlasovací lístek zaslán k vytištění nebo rozmnožení přenosovou technikou, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo zahraničních věcí stanoví podle § 92 odst. 3 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 204/2000 Sb.:
Čl. I
Příloha č. 2 vyhlášky č. 118/2006 Sb., kterou se určují zastupitelské úřady, kterým budou při volbách do Poslanecké sněmovny hlasovací lístky dodány, a zastupitelské úřady, kterým bude hlasovací lístek zaslán k vytištění nebo rozmnožení přenosovou technikou, ve znění vyhlášky č. 93/2010 Sb. a vyhlášky č. 324/2013 Sb., zní:
„Příloha č. 2 k vyhlášce č. 118/2006 Sb.
Seznam zastupitelských úřadů, kterým bude hlasovací lístek zaslán k vytištění nebo rozmnožení přenosovou technikou
Abú Dhabí - velvyslanectví
Abuja - velvyslanectví
Addis Abeba - velvyslanectví
Akkra - velvyslanectví
Alžír - velvyslanectví
Ammán - velvyslanectví
Ankara - velvyslanectví
Astana - velvyslanectví
Athény - velvyslanectví
Bagdád - velvyslanectví
Bagram - konzulární jednatelství
Baku - velvyslanectví
Balád - konzulární jednatelství
Bangkok - velvyslanectví
Bejrút - velvyslanectví
Bělehrad - velvyslanectví
Bern - velvyslanectví
Bogota - velvyslanectví
Brasília - velvyslanectví
Brusel - velvyslanectví
Budapešť - velvyslanectví
Buenos Aires - velvyslanectví
Bukurešť - velvyslanectví
Canberra - velvyslanectví
Dakar - velvyslanectví
Damašek - velvyslanectví
Dillí - velvyslanectví
Dublin - velvyslanectví
Erbíl - generální konzulát
Haag - velvyslanectví
Hanoj - velvyslanectví
Havana - velvyslanectví
Helsinky - velvyslanectví
Hongkong - generální konzulát
Chengdu - generální konzulát
Chicago -
 
 Nahoru