287/2012 Sb., Vyhláška o stanovení vzorů žádostí a formulářů používaných při výměně operativních informací s členskými státy Evropské unie v rámci policejní spolupráce prováděné orgány Celní správy České republiky

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 287/2012 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 20. srpna 2012
o stanovení vzorů žádostí a formulářů používaných při výměně operativních informací s členskými státy Evropské unie v rámci policejní spolupráce prováděné orgány Celní správy České republiky
Ministerstvo financí stanoví podle § 68 odst. 3, § 69 odst. 3 a § 72 odst. 3 zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky:
§ 1
Vzor žádosti o poskytnutí operativních informací je stanoven v příloze č. 1.
§ 2
Vzor formuláře pro sdělení požadovaných operativních informací nebo důvodů, pro které nelze operativní informace poskytnout v zákonem stanovených lhůtách, nebo důvodů odmítnutí poskytnutí
 
 Nahoru