287/2005 Sb., Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2005

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 287/2005 Sb.
ZÁKON
ze dne 16. června 2005
o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2005
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
§ 1
Státní dluhopisový program
(1) Účelem státního dluhopisového programu je úhrada části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2005.
(2) Maximální rozsah tohoto státního
 
 Nahoru