Input:

285/2012 Sb., Vyhláška o územních pracovištích celních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech Archiv

č. 285/2012 Sb.
[zrušeno č. 328/2020 Sb.]
VYHLÁŠKA
ze dne 20. srpna 2012
o územních pracovištích celních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech
Ministerstvo financí stanoví podle § 6 odst. 6 zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky:
§ 1
Stanoví se územní pracoviště celních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech. Seznam těchto územních pracovišť je uveden v příloze k této vyhlášce.
§ 2
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.
 
Ministr:
Ing. Kalousek v. r.
 
Příloha k vyhlášce č. 285/2012 Sb.
Územní pracoviště celních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech
I. Územní pracoviště Celního úřadu pro Středočeský kraj:
Územní pracoviště v Benešově,
Územní pracoviště v Kladně,
Územní pracoviště v Kolíně,
Územní pracoviště v Kosmonosích,
Územní pracoviště v Kutné Hoře,
Územní pracoviště v Mělníce,
Územní pracoviště v Nupakách,
Územní pracoviště v Rudné a
Územní pracoviště ve Zdibech.
II. Územní pracoviště Celního úřadu pro Jihočeský kraj:
Územní pracoviště v Jindřichově Hradci,
Územní pracoviště ve Strakonicích a
Územní pracoviště v Táboře.
III. Územní pracoviště Celního úřadu pro Plzeňský kraj:
Územní pracoviště v Draženově a
Územní pracoviště v Tachově.
IV. Územní pracoviště Celního úřadu pro Karlovarský kraj:
Územní pracoviště v Chebu.
V. Územní pracoviště Celního