280/2009 Sb., Zákon daňový řád, ve znění účinném k 1.1.2017

280/2009 Sb.  Zákon daňový řád, ve znění účinném k 1.1.2017

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

  • A
  • A
č. 280/2009 Sb.
ZÁKON
ze dne 22. července 2009
daňový řád
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
30/2011 Sb.
(k 1.3.2011)
mění § 11 odst. 1 písm. a), § 24 odst. 3, § 25 odst. 1 písm. d) a e), § 27 odst. 2, § 28 odst. 4, § 29, § 35 odst. 1 písm. c), § 36 odst. 3, § 44 odst. 1, § 69 odst. 3, § 88 odst. 2, § 91 odst. 1, § 115 odst. 3, 136 odst. 1 a 2, § 152, § 166 odst. 4 a 5, § 178 odst. 3, § 240 odst. 2, § 244 odst. 6 a § 265 bod 2
458/2011 Sb.
(k 1.1.2015)
ve znění zák. č. 267/2014 Sb.
mění 72, § 91 odst. 1, § 145 odst. 1, § 155 odst. 1; vkládá nový § 124a
458/2011 Sb.
(k 1.1.2014)
ve znění zák. č. 344/2013 Sb., mění celkem k datu 27 novelizačních bodů
458/2011 Sb.
(k 1.1.2013)
ve znění zák. č. 399/2012 Sb; mění § 72 odst. 1, § 106 odst. 1 písm. f), § 125 až § 131, § 136 odst. 5, § 137, § 141 odst. 2, § 235, § 250; nová přechodná ustanovení - bod 2
167/2012 Sb.
(k 1.7.2012)
mění § 35 odst. 1 písm. c), § 56 odst. 1, § 69 odst. 2 a 4, § 71 odst. 1, § 180 odst. 2
344/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění, celkem 117 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
267/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění, celkem 37 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
375/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
mění § 180 odst. 5 písm. b)
298/2016 Sb.
(k 19.9.2016)
mění § 56, § 71, § 102 a § 176
368/2016 Sb.
(k 1.1.2017)
mění § 53 odst. 1 písm. a)
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
HLAVA I
PŘEDMĚT A ÚČEL ÚPRAVY
§ 1
(1) Tento zákon upravuje postup správců daní, práva a povinnosti daňových subjektů a třetích osob, které jim vznikají při správě daní.
(2) Správa daně je postup, jehož cílem je správné zjištění a stanovení daní a zabezpečení jejich úhrady.
(3) Základem pro správné zjištění a stanovení daně je daňové přiznání, hlášení nebo vyúčtování (dále jen „řádné daňové tvrzení“) a dodatečné daňové přiznání, následné hlášení nebo dodatečné vyúčtování (dále jen „dodatečné daňové tvrzení“) podané daňovým subjektem.
§ 2
(1) Předmětem správy daní jsou daně, které jsou příjmem veřejného rozpočtu, nebo snížením příjmu veřejného rozpočtu (dále jen
Dokument je součástí modulu Zákony.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru