280/1992 Sb., Zákon České národní rady o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění účinném k 1.7.2017

280/1992 Sb.  Zákon České národní rady o resortních, oboro…

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

  • A
  • A
č. 280/1992 Sb.
ZÁKON
České národní rady
ze dne 28. dubna 1992
o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
10/1993 Sb.
(k 1.1.1993)
mění
15/1993 Sb.
(k 1.1.1993)
mění
60/1995 Sb.
(k 1.5.1995)
mění, doplňuje
149/1996 Sb.
(k 1.7.1996)
mění, doplňuje
48/1997 Sb.
(k 1.4.1997)
mění, doplňuje, vkládá novou část pátou od 1.1.1998
93/1998 Sb.
(k 30.4.1998)
doplňuje
127/1998 Sb.
(k 30.6.1998)
mění
225/1999 Sb.
(k 1.12.1999)
mění
220/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění (§ 11)
49/2002 Sb.
(k 8.2.2002)
mění (§ 15 odst. 2 a 3,v § 21 odst. 2 a doplňuje odst. 3, § 22 odst. 2)
420/2003 Sb.
(k 1.1.2004)
ruší § 20
438/2004 Sb.
(k 1.8.2004)
mění § 7, § 10, § 15 až § 19 (11 novelizačních bodů)
117/2006 Sb.
(k 1.4.2006)
mění § 7 odst. 1 a 2, § 10, § 15; vkládá § 9a a v § 22 odst. 4; v § 22a odst. 3 ruší věty a v § 22b ruší odst. 4, nové přechodné ustanovení
267/2006 Sb.
(k 1.1.2010)
změna neprovedena - před nabytím účinnosti byla novelizační ustanovení zrušena - viz zák. č. 218/2007 Sb.
261/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění § 10, § 13, § 15 a § 17
296/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění § 6a odst. 4
351/2009 Sb.
(k 1.11.2009)
mění, nová přechodná ustanovení
362/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
vkládá v § 5 odst. 4 a mění v § 23a odst. 1
188/2011 Sb.
(k 15.7.2011)
mění § 18 odst. 1
298/2011 Sb.
(k 1.12.2011)
mění § 6, § 7, § 9a, § 10, § 22a, § 25; nová přechodná ustanovení
369/2011 Sb.
(k 1.4.2012)
mění, celkem 32 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
458/2011 Sb.
(k 1.1.2015)
změna neprovedena - před nabytím účinnosti byla novelizační ustanovení zrušena
458/2011 Sb.
(k 1.1.2014)
ve znění zák. č. 344/2013 Sb.
mění § 2, § 3 odst. 1, § 4 odst. 1, § 4a odst. 1 a 3, § 5 odst. 2, § 6, § 18 odst. 1, § 19 odst. 3 a § 23a
60/2014 Sb.
(k 22.4.2014)
mění § 13
109/2014 Sb.
(k 1.7.2014)
mění § 13 a § 17 odst. 1
256/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 13 písm. e) a § 17 odst. 1; nové přechodné ustanovení
200/2015 Sb.
(k 1.9.2015)
mění, celkem k datu 35 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
200/2015 Sb.
(k 1.2.2016)
ruší část pátou
128/2016 Sb.
(k 10.5.2016)
mění § 12, § 18 a § 19
298/2016 Sb.
(k 19.9.2016)
mění § 9a odst. 7 a § 10 odst. 12
24/2017 Sb.
(k 21.2.2017)
mění § 4, § 10 odst. 2 písm. a) a § 15; vkládá nový § 13a
Účinnost zákona byla stanovena k 1.1.2017, ale k jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů došlo dne 6.2.2017. S ohledem na ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb. nastává jeho účinnost patnáctým dnem po vyhlášení ve Sbírce zákonů, tedy k datu 21. 2. 2017.
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění ustanovení části šesté
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
ČÁST PRVNÍ
Základní ustanovení
§ 1
Tento zákon upravuje vznik, činnost a zánik resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťoven1) (dále jen „zaměstnanecká pojišťovna“) a jejich vztah k Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky.2)
§ 2
Druhy zaměstnaneckých pojišťoven
(1) Resortní zaměstnaneckou pojišťovnou je pojišťovna, která provádí veřejné zdravotní pojištění zejména pro zaměstnance všech organizací založených nebo zřízených jedním ministerstvem České republiky anebo podléhající ucelené části tohoto ministerstva.
(2) Oborovou zaměstnaneckou pojišťovnou je pojišťovna, která provádí veřejné zdravotní pojištění zejména pro zaměstnance jednoho oboru.
(3) Podnikovou zaměstnaneckou pojišťovnou je
Dokument je součástí modulu Zákony.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru