28/2017 Sb., Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 4. února 2017

28/2017 Sb.  Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a u…

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

  • A
  • A
č. 28/2017 Sb.
SDĚLENÍ
Státní volební komise
ze dne 6. února 2017
o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 4. února 2017
Státní volební komise vyhlašuje a uveřejňuje podle § 51 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, celkové výsledky nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 4. února 2017.
Na základě sdělení Ministerstva vnitra č. 267/2016 Sb., č. 291/2016 Sb., č. 292/2016 Sb., č. 315/2016 Sb., č. 331/2016 Sb., č. 344/2016 Sb. a č. 354/2016 Sb. se dne 4. února 2017 konaly v souladu se zákonem č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nové volby do zastupitelstev obcí.
Český
Dokument je součástí modulu Zákony.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru