28/2017 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatku č. 3 k Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Belgického království o zastupování při udělování schengenských víz

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 28/2017 Sb. m. s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že výměnou nót ze dne 30. května 2016 a 8. června 2016 byl sjednán Dodatek č. 3 k Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Belgického království o zastupování při udělování schengenských víz1) .
Dodatek č. 3 vstoupil v platnost dne 1. června 2016.
Anglické znění belgické nóty a její překlad do českého jazyka a anglické znění české nóty a její překlad do českého jazyka, jež tvoří Dodatek č. 3, se vyhlašují současně.

  
neoficiální překlad

Velvyslanectví Belgického království
v Praze
  
Ministerstvo zahraničních věcí
České republiky
Praha
  
Naše č.j.
C4.1-16/00122
(CHB)
Velvyslanectví Belgického království projevuje úctu Ministerstvu zahraničních věcí České republiky a má čest navrhnout následující:
Velvyslanectví Belgického království navrhuje, aby byl na základě výměny verbálních nót konstituován Dodatek k Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Belgického království o zastupování při udělování schengenských víz, které bylo sjednáno v souladu s článkem 8.4 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.810/2009 ze dne 13. července 2009 o kodexu Společenství o vízech („vízový kodex“).
Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Belgického království o zastupování při udělování schengenských víz (dále „Ujednání“), které bylo sjednáno na základě výměny belgické verbální nóty č.j. B1.2 639 z 24. září 2012 a české verbální nóty č.j. 308020/2012-KKM z 8. listopadu 2012, doplněné o výměnu české nóty č.j. 301490/2014-KKM ze 4. března 2014 a belgické nóty č. 14/00106 C4./CHB z 11. března 2014, je pozměněno v článku 1 týkajícího se rozsahu zastupování České republiky Belgickým království.
Belgického království navrhuje ukončit zastupování České republiky v Čínské lidové republice (Guangzhou). Toto ukončení se týká konzulárních činností v teritoriální působnosti Generálního konzulátu Belgického království v Guangzhou.
Belgické velvyslanectví má čest informovat českou stranu, že tato nóta spolu s odpovědní nótou Ministerstva zahraničních věcí České republiky představují Dodatek k Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Belgického království o zastupování při udělování schengenských víz, který
 
 Nahoru