28/2017 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatku č. 3 k Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Belgického království o zastupování při udělování schengenských víz

28/2017 Sb.m.s.  Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o …

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

  • A
  • A
č. 28/2017 Sb. m. s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že výměnou nót ze dne 30. května 2016 a 8. června 2016 byl sjednán Dodatek č. 3 k Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Belgického království o zastupování při udělování schengenských víz1) .
Dodatek č. 3 vstoupil v platnost dne 1. června 2016.
Anglické znění belgické nóty a její překlad do českého jazyka a anglické znění české nóty a její překlad do českého jazyka, jež tvoří Dodatek č. 3, se vyhlašují současně.

  
neoficiální překlad

Velvyslanectví Belgického království
v Praze
  
Ministerstvo zahraničních věcí
České republiky
Praha
  
Naše č.j.
C4.1-16/00122
(CHB)
Velvyslanectví Belgického království projevuje úctu Ministerstvu zahraničních věcí České republiky a má čest
Dokument je součástí modulu Zákony.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru