Input:

R 28/1965; Řízení před soudem Garance

č. 28/1965 Sb. rozh.
Pojem "uživatel nemovitosti" podle § 23 zák. č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon), nelze ztotožňovat s pojmem uživatele bytových či nebytových místností podle třetí části obč. zák. č. 40/1964 Sb.
K výkladu §§ 206 odst. 2, 212 o. s. ř.
(Rozhodnutí krajského soudu v Hradci Králové ze dne 27. ledna 1965, 6 Co 20/65.)
Okresní soud v Ústí nad Orlicí vyslovil povinnost žalovaného podniku státního obchodu Pramen k náhradě škody, vycházeje ze stanoviska, že žalovaný je uživatelem nemovitosti a že je tedy odpovědný podle § 23 zákona č. 135/1961 Sb. za škodu, vzniklou žalobkyni neposypáním chodníku. Žaloby proti spoluobžalované Domovní správě zamítl.
V odvolání do tohoto rozsudku uplatňoval žalovaný podnik státního obchodu Pramen, že si soud nesprávně vyložil pojem uživatele, jak je uveden v § 23 zák. č. 135/1961 Sb., a že proto dospěl k nesprávnému závěru o odpovědnosti žalovaného podniku.
Krajský soud v Hradci Králové rozsudek soudu prvého stupně zrušil a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení.
Z odůvodnění:
Odvolatel správně poukazuje na to, že žalovaný podnik Pramen jako uživatel prodejny nemohl být odpovědný za škodu vzniklou neplněním povinnosti, kterou měla Domovní správa, která se odpovědnosti nemohla zbavit ani tím, kdyby pověřila plněním určitých povinností nájemníky domu, a že okresní soud si nesprávně vykládá pojem uživatele, protože by jinak musel za uživatele považovat i ostatní nájemníky domu. Pojem "uživatel nemovitosti" v § 23 zák. č. 135/1961 Sb. není možno ztotožňovat s pojmem uživatele bytových či nebytových místností podle třetí části obč. zák. č. 40/1964 Sb. I dřívější občanský zákon rozlišoval uživatele nemovitosti od uživatele domu (§ 177 obč. zák. č. 140/1950 Sb.). Jestliže tedy okresní soud zjistil, že žalovaný podnik Pramen uzavřel s Domovní správou nájemní smlouvu, že tedy je jen uživatelem místností, není možné Pramenu ukládat odpovědnost podle § 23 zák. č. 135/1961 Sb. jako uživateli nemovitosti. O kdyby povinností sypat chodník pověřila Domovní správa jako správce nemovitosti uživatele místností v domě čp. 163,