Input:

R 28/1965 (tr.); Opravný prostředek Garance

č. 28/1965 Sb. rozh. tr.
Vzdá-li se obviněný výslovně opravného prostředku, nemůže pak podat opravný prostředek ani prostřednictvím svého obhájce. Obhájce může podat odvolání i proti vůli obviněného, je-li obviněný nesvéprávný.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 5. března 1965 - 2 Tz 2/65.)
Rozsudkem krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 10. 12. 1964 sp. zn. 2 To 404/64 byl k odvolání obžalovaného M. zrušen rozsudek okresního soudu ve Strakonicích ze dne 31. 10. 1964 sp. zn. 1 T 145/64 ve výroku o trestu a obviněnému byl uložen trest nápravného opatření se srážkou 25 % z odměny za práci.
Ke stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem krajský soud rozsudkem ze dne 5. 3. 1965 sp. zn. 5 Tz 2/65 zjistil porušení zákona v ustanovení § 253 odst. 1 tr. ř., napadený rozsudek zrušil a věc vrátil krajskému soudu v Českých Budějovicích k novému projednání a rozhodnutí.
Z odůvodnění:
Rozsudkem okresního soudu ve Strakonicích byl obviněný M. uznán vinným trestným činem ublížení na zdraví podle § 223 odst. 1 tr. zák., který spáchal tím, že dne 26. 7. 1964 v odpoledních hodinách, jako řidič osobního auta na státní silnici Strakonice - Písek v blízkosti obce Kbelnice v důsledku nepřiměřené rychlosti havaroval a tak zavinil zranění spolujezdkyň M. V. a Z. V.
Za uvedený trestný čin byl obžalovanému uložen trest nápravného opatření v trvání 8 měsíců se srážkou 25 % z odměny za práci.
Po vyhlášení rozsudku a po poučení o odvolání při hlavním líčení dne 31. 10. 1964 - jak plyne z protokolu o hlavním líčení - obviněný prohlásil, že se vzdává prostředku, avšak dne 6. 11. 1964 podal odvolání, které zaměřil proti výroku o trestu.
Krajský soud v Českých Budějovicích rozsudkem ze dne 10. 12. 1964 sp. zn. 2 To 404/64 k odvolání obviněného podle § 258 odst. 1 písm. e) tr. ř. zrušil napadený rozsudek ve výroku o trestu a obviněnému uložil trest nápravného opatření v trvání 5 měsíců se srážkou 25 % z odměny za práci.
Proti uvedenému rozsudku krajského soudu podal generální prokurátor ve lhůtě stanovené v § 272 tr. ř., stížnost pro porušení zákona, v níž vytýká, že odvolací soud porušil zákon v ustanovení § 253 odst. 1 tr. ř., když odvolání obviněného nezamítl jako podané osobou, která se odvolání výslovně vzdala. Generální prokurátor současně navrhl nápravu pochybení postupem podle § 268 odst. 2, § 269 odst. 2 a § 271 odst. 1 tr. ř.
Nejvyšší soud přezkoumal podle § 267 odst. 1 tr. ř. spávnost napadeného rozhodnutí, jakož i řízení, jež, mu předcházelo a shledal, že stížnost