Input:

R 28/1963 (tr.); Příživnictví Garance

č. 28/1963 Sb. rozh. tr.
Jednání obviněného, který předstíráním rodičům, že je nebo si hledá zaměstnání, dociluje, že ho vyživují a poskytují mu i peníze k osobní spotřebě, nutno považovat za nekalý způsob obživy podle ustanovení § 203 tr. zák.
(Rozhodnutí krajského soudu v Ostravě z 10. ledna 1963 - 3 To 9/63)
Okresní soud v Ostravě uznal obžalovaného vinným trestným činem příživnictví podle § 203 tr. zák., kterého se dopustil tím, že v době od 1. 6. 1962 do svého zadržení dne 15. 11. 1962 jako zaměstnanec n. p. NHKG provoz 32 - elektroúdržba v Ostravě-Kunčicích vůbec nepracoval, při čemž se nechal živit svými rodiči, kterým předstíral, že dochází do zaměstnání, načež poté, když na jeho vyhýbání se práci přišli, a odepřeli mu další podporu, jídlo jim ze spíže odcizoval.
Krajský soud v Ostravě odvolání okresního prokurátora proti výroku o trestu zamítl.
Z odůvodnění:
Krajský soud přezkoumal zákonnost a odůvodněnost všech výroků napadeného rozsudku, jakož i správnost předcházejícího řízení, podané odvolání však neshledal důvodným.
Soud I. stupně dospěl ke správným skutkovým zjištěním, odpovídajícím výsledkům provedeného dokazování. Svědectvím J. soud zjistil, že obžalovaný je vázán pracovní smlouvou v n. p. NHKG, kde byl zařazen podle svého oboru v provozu č. 3ě - elektroúdržba. Ačkoliv znal své povinnosti a byl již jednou v r. 1961 podmíněně odsouzen pro záporný