Input:

R 28/1962 (tr.); Řízení proti mladistvým. Mladistvý. Postoupení věci. Předběžné projednání obžaloby. Příslušnost soudu, předsedy senátu nebo samosoudce Garance

č. 28/1962 Sb. rozh. tr.
Postoupení věci mladistvého podle § 295 tr. ř. není podmíněné důvody delegace (§ 25 tr. ř.), nýbrž pouze zřetelem na prospěch a zájem mladistvého. Toto postoupení může se stát v každém stadiu trestního řízení. Není proto rozhodné, že příslušný okresní soud obžalobu přijal.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 14. dubna 1962 - 1 Ndt 112/62)
Mladistvý byl obžalován okresním prokurátorem v Bardějově pro trestný čin rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 245 odst. 1 písm. a) tr. zák. z r. 1950, kterého se dopustil odcizením motocyklu, který byl později u něho zabaven a vrácen majiteli.
Okresní soud v Bardějově přijal po předběžném projednání obžalobu podle § 188 odst. 1 písm. g) tr. ř., a nařídil hlavní líčení. Při doručení obžaloby zjistil, že se mladistvý odstěhoval zpět ke svým rodičům do Povážské Bystrice, kde je také zaměstnán. Proto postoupil věc podle § 295 tr. ř. okr. soudu, v jehož obvodě mladistvý bydlí. Okresní sod v Povážské Bystrici věc předložil Nejvyššímu soudu k rozhodnutí sporu o příslušnost.
Nejvyšší soud rozhodl podle § 24 tr. ř., že k projednání věci je příslušný soud v Povážské Bystrici.
Z odůvodnění:
Podle obsahu spisu obžalovaný mladistvý dne 7. 10.