Input:

28/1961 Sb., Vyhláška ministra dopravy a spojů, jíž se vyhlašuje doplňující ustanovení Mezinárodní úmluvy o přepravě zboží po železnicích (CIM), vydané k zhospodárnění železniční dopravy soustředěním mezinárodní přepravy zboží na hospodárné cesty, platné do 31.12.1964 Archiv

č. 28/1961 Sb., Vyhláška ministra dopravy a spojů, jíž se vyhlašuje doplňující ustanovení Mezinárodní úmluvy o přepravě zboží po železnicích (CIM), vydané k zhospodárnění železniční dopravy soustředěním mezinárodní přepravy zboží na hospodárné cesty, platné do 31.12.1964
VYHLÁŠKA
ministra dopravy a spojů
ze dne 29. března 1961,
jíž se vyhlašuje doplňující ustanovení Mezinárodní úmluvy o přepravě zboží o železnicích (CIM), vydané k zhospodárnění železniční dopravy