Input:

28/1956 Sb., Vládní nařízení o změně působnosti v oboru vysokých škol zemědělských Garance

č. 28/1956 Sb., Vládní nařízení o změně působnosti v oboru vysokých škol zemědělských
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 4.července 1956
o změně působnosti v oboru vysokých škol zemědělských.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 1 zákona č. 143/1949 Sb., o změnách v organisaci veřejné správy a v působnosti jejich orgánů:
§ 1.
Vysoké školy zemědělské včetně školních statků přecházejí z oboru působnosti ministerstva zemědělství a lesního hospodářství do