Input:

R 28/1955 (tr.); Garance

č. 28/1955 Sb. rozh. tr.
K rozhodnutí soudu, že zajištěný majetek obviněného připadá státu (§ 287a tr. ř.) nestačí, že se obviněný o útěk do ciziny pouze pokusil. Předpokladem takového rozhodnutí je, aby obviněný do ciziny skutečně uprchl anebo aby již byl v cizině a neuposlechl úřední výzvy k návratu.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 6. listopadu 1954, 1 Tz 223/54.)
Na základě trestního oznámení ze 4. prosince 1950, podle něhož byl obviněný podezřelý, že v červenci 1950 přešel na neznámém místě illegálně státní hranice republiky a že uprchl do zahraničí, zajistil okresní prokurátor v Praze usnesením z 27. prosince 1950 majetek obviněného podle § 283 tr. ř. Na to však bylo zjištěno, že se obviněný o illegální útěk do ciziny dne 22. července 1950 u Chebu pouze pokusil, byl však bezpečnostními orgány zadržen. Pro tento skutek byl pravomocným rozsudkem okresního soudu trestního v Praze z 19. prosince 1950 uznán se zřetelem k §