Input:

č. 28/1955 Sb. rozh. obÄŤ., Garance

č. 28/1955 Sb. rozh. obÄŤ.
Určení výše ošetřovného za nezletilé děti umístěné v dětských domovech nepatří do pravomoci soudů.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 23. prosince 1954, Cz 550/54.)
Lidový soud v Přerově určil, aby otec platil ošetřovně na 3 nezletilé děti umístěné v dětských domovech.
Nejvyšší soud rozhodl ke stížnosti pro porušení zákona, podané generálním prokurátorem, že usnesením lidového soudu byl porušen zákon a usnesení zrušil.
Z odůvodnění:
Napadeným pravomocným usnesením vyslovil lidový soud otcovu povinnost platit ošetřovně za 3 nezletilé děti umístěné v dětských domovech, a to ve výši výchovného, o které byl zvýšen otcův invalidní důchod.
Tímto usnesením byl porušen zákon.
Podle §§ 1 a 54 vyhlášky min. financí č. 234/1953 Ú. l., kterou se provádí zákon o místních poplatcích č. 82/1952 Sb., ošetřovné, které je částečnou náhradou za ubytování, stravování, ošetření, po př. ošacení a jinou péči v dětských domovech, jsou povinny vybírat národní výbory. Národní výbory také spravují ošetřovné jako část svých rozpočtových příjmů (§ 1 zák. č. 82/1952 Sb.). Ošetřovné vyměřuje