Input:

273/2006 Sb., Rozhodnutí prezidenta republiky o svolání zasedání Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Garance

č. 273/2006 Sb.
ROZHODNUTÍ
prezidenta republiky
ze dne 5. června 2006
o svolání zasedání Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky
Podle článku 34 odst. 1 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České