273/2004 Sb., Nařízení vlády o jednostranném zrušení vízové povinnosti ve vztahu k Andorrskému knížectví, Bolívarovské republice Venezuela, Brazilské federativní republice, Guatemalské republice, Japonsku, Monackému knížectví, Nikaragujské republice, Novému Zélandu, Paraguayské republice, Salvadorské republice, San Marinské republice, Svatému Stolci, ke Svrchovanému řádu Maltézských rytířů, ke Zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky Hongkong, ke Zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky Macao a pro držitele cestovních dokladů Organizace spojených národů „Laissez-Passer“, ve znění účinném k 29.6.2007

273/2004 Sb., Nařízení vlády o jednostranném zrušení vízové pov…

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

  • A
  • A
č. 273/2004 Sb.
[zrušeno č. 215/2017 Sb.]
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 28. dubna 2004
o jednostranném zrušení vízové povinnosti ve vztahu k Andorrskému knížectví, Bolívarovské republice Venezuela, Brazilské federativní republice, Guatemalské republice, Japonsku, Monackému knížectví, Nikaragujské republice, Novému Zélandu, Paraguayské republice, Salvadorské republice, San Marinské republice, Svatému Stolci, ke Svrchovanému řádu Maltézských rytířů, ke Zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky Hongkong, ke Zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky Macao a pro držitele cestovních dokladů Organizace spojených národů „Laissez-Passer“
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
156/2007 Sb.
(k 29.6.2007)
mění název a v § 1 ruší odst. 3
Vláda nařizuje podle § 181 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů,
Dokument je součástí modulu Zákony.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru