Input:

273/1949 Sb., Zákon o soustavné elektrisaci venkova, platné do 31.12.1957 Archiv

č. 273/1949 Sb., Zákon o soustavné elektrisaci venkova, platné do 31.12.1957
ZÁKON
ze dne 19. prosince 1949
o soustavné elektrisaci venkova.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Soustavnou elektrisací venkova podle tohoto zákona se rozumí soustavná výstavba transformačních stanic, sekundárních rozvodných sítí a domovních přípojek, která se ve venkovských místech provádí podle jednotného hospodářského plánu.
§ 2.
K soustavné elektrisaci venkova nepatří výstavba zařízení pro veřejné osvětlení.
§ 3.
(1)  Soustavnou elektrisaci venkova provádějí národní energetické podniky jako investoři.
(2)  Národní energetické podniky nejsou investory zařízení uvedených v § 2, ani nehradí jejich stavební, provozovací a udržovací náklady.
§ 4.
(1)  Soukromí místní účastníci jsou povinni uhraditi 25 % nákladů spojených s výstavbou zařízení podle § 1.
(2)  Soukromými místními účastníky jsou soukromí majitelé budov, nemovitostí nebo podniků, které lze připojiti v rámci projektované rozvodné sítě.
(3)  Pro území poškozená činností okupantů nebo válkou a pro hospodářsky slabé oblasti a místa může krajský národní výbor podle směrnic ministerstva průmyslu vydaných v