272/2004 Sb., Nařízení vlády o jednostranném zrušení vízové povinnosti ve vztahu k Austrálii, Kanadě, Sultanátu Brunei a Spojeným státům americkým, ve znění účinném k 14.2.2014

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 272/2004 Sb.
[zrušeno č. 215/2017 Sb.]
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 28. dubna 2004
o jednostranném zrušení vízové povinnosti ve vztahu k Austrálii, Kanadě, Sultanátu Brunei a Spojeným státům americkým
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
224/2009 Sb.
(k 16.7.2009)
mění § 1 odst. 2
16/2014 Sb.
(k 14.2.2014)
mění § 1
Vláda nařizuje podle § 181 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb. a zákona č. 222/2003 Sb., a k doplnění v rozsahu stanoveném bezprostředně závazným předpisem Evropských společenství:1
§ 1
(1) Držitelé platných diplomatických, služebních a cestovních pasů Austrálie mohou vstupovat na území České republiky a přechodně zde pobývat bez víza po dobu nejvýše 90 dnů během jakéhokoliv období 180 dnů, není-li účelem jejich pobytu výkon výdělečné činnosti.
(2) Držitelé platných diplomatických, služebních a cestovních pasů Kanady mohou vstupovat na území České republiky a přechodně zde pobývat bez víza po dobu nejvýše 90 dnů během jakéhokoliv období 180 dnů, není-li účelem jejich pobytu výkon výdělečné činnosti.
(3) Držitelé platných diplomatických, služebních a cestovních pasů Sultanátu Brunei mohou vstupovat na území České republiky a přechodně zde pobývat bez víza po dobu
 
 Nahoru