Input:

271/2017 Sb., Nařízení vlády o oceněních udělovaných Ministerstvem vnitra, ve znění účinném k 1.7.2020 Archiv

č. 271/2017 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 21. srpna 2017
o oceněních udělovaných Ministerstvem vnitra
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
251/2020 Sb.
(k 1.7.2020)
mění § 7 odst. 1 a § 8 odst. 1
Vláda nařizuje podle § 49 odst. 6 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 26/2008 Sb.:
§ 1
Ocenění udělovaná Ministerstvem vnitra
Ministerstvo vnitra může udělovat tato ocenění:
a) Medaile ministra vnitra,
b) medaile „Za zásluhy o české archivnictví“,
c) titul „Přívětivý úřad“,
d) Cena Ministerstva vnitra za kvalitu ve veřejné správě,
e) Cena Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě,
f) Cena za nejlepší projekt prevence kriminality na místní úrovni,
g) Cena za nejlepší projekt národního kola Evropské ceny prevence kriminality,
h) titul „Nejlepší sportovec Ministerstva vnitra“,
i) Cena Ministerstva vnitra za mimořádný počin nebo přínos v oblasti sportu,
j) uvedení sportovce do Sportovní síně slávy Ministerstva vnitra.
§ 2
Medaile ministra vnitra
(1) Medaile ministra vnitra se uděluje fyzické osobě za zásluhy nebo celoživotní práci v oblastech svěřených Ministerstvu vnitra anebo za zásluhy při mezinárodní propagaci Ministerstva vnitra a jeho činnosti.
(2) Medaili ministra vnitra lze udělit in memoriam.
(3) Ocenění tvoří Medaile ministra vnitra včetně etue a diplom. Součástí ocenění může být i další věcné ocenění v hodnotě do 20 000 Kč.
§ 3
Medaile „Za zásluhy o české archivnictví“
(1) Medaile „Za zásluhy o české archivnictví“ se uděluje fyzické osobě za zásluhy o rozvoj českého archivnictví.
(2) Ocenění tvoří medaile „Za zásluhy o české archivnictví“ včetně etue a diplom. Součástí ocenění může být i další věcné ocenění v hodnotě do 10 000 Kč.
§ 4
Titul „Přívětivý úřad“
(1) Titul „Přívětivý úřad“ se uděluje 3 obecním úřadům obce s rozšířenou působností a 3 obecním úřadům obce s pověřeným obecním úřadem za šíři a kvalitu služeb poskytovaných občanům.
(2) Ocenění titulem „Přívětivý úřad“ tvoří plaketa včetně etue a diplom. Součástí ocenění může být i další věcné ocenění v hodnotě do 10 000 Kč.
§ 5
Cena Ministerstva vnitra za kvalitu ve veřejné správě
(1) Cena Ministerstva vnitra za kvalitu ve veřejné správě se uděluje správnímu úřadu, územnímu samosprávnému celku nebo dobrovolnému svazku obcí za využívání moderních postupů řízení kvality ve veřejné správě.
(2) Cenu Ministerstva vnitra za kvalitu ve veřejné správě tvoří diplom. Součástí ocenění může být i další věcné ocenění v hodnotě do 10 000 Kč.
§ 6
Cena Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě
(1) Cena Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě se uděluje správnímu úřadu, územnímu samosprávnému celku nebo dobrovolnému svazku obcí za dlouhodobé zlepšování jeho činnosti v důsledku využívání nového nástroje, přístupu, postupu anebo inovativního způsobu využívání existujících nástrojů.
(2) Cenu Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě tvoří diplom. Součástí ocenění může být i další věcné ocenění v hodnotě do 10 000 Kč.
§ 7
Cena za nejlepší projekt prevence kriminality na místní úrovni
(1) Cena za nejlepší projekt prevence kriminality na místní úrovni se uděluje územnímu samosprávnému celku, dobrovolnému