Input:

270/2013 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 85/2008 Sb., o stanovení seznamu léčivých látek a pomocných látek, které lze použít pro přípravu léčivých přípravků Garance

č. 270/2013 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 85/2008 Sb., o stanovení seznamu léčivých látek a pomocných látek, které lze použít pro přípravu léčivých přípravků
VYHLÁŠKA
ze dne 27. srpna 2013,
kterou se mění vyhláška č. 85/2008 Sb., o stanovení seznamu léčivých látek a pomocných látek, které lze použít pro přípravu léčivých přípravků
Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 114 odst. 2 a k provedení § 79 odst. 8 písm. a) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech):
Čl. I
Vyhláška č. 85/2008 Sb., o stanovení seznamu léčivých látek a pomocných látek, které lze použít pro přípravu léčivých přípravků, se mění takto:
1. V příloze se za položku
 
„CAMPHORA RACEMICA
KAFR RACEMICKÝ”
vkládají nové položky, které znějí:
 
„CANNABIS INDICAE FLOS
KVĚT KONOPÍ INDICKÉHO,
CANNABIS SATIVAE FLOS
KVĚT KONOPÍ SETÉHO,
CAPSAICINUM
KAPSAICIN”.
2. V příloze se za položku
 
„GLUCAGONUM HUMANUM
GLUKAGON LIDSKÝ”
vkládá nová položka, která zní:
 
„GLUCOSI DINATRII 1-PHOSPHATE
DISODNÁ SŮL GLUKOSY-1-FOSFÁTU”.
3. V příloze se za položku
 
„GLUCOSUM MONOHYDRICUM
GLUKOSA MONOHYDRÁT”
vkládá nová položka, která zní:
 
„GLUTARALDEHYDE SOLUTIO
ROZTOK GLUTARALDEHYDU”.
4. V příloze se za položku
 
„HAMAMELIDIS FOLIUM
VILÍNOVÝ LIST”
vkládá nová položka, která zní:
 
„HAMAMELIDIS TINCTURA
VILÍNOVÁ TINKTURA”.
5. V příloze se za položku
 
„MAGNESII SULFAS HEPTAHYDRICUS
SÍRAN HOŘEČNATÝ HEPTAHYDRÁT”
vkládá nová položka, která zní:
 
„MAGNESII SULFAS ANHYDRICUS
SÍRAN HOŘEČNATÝ BEZVODÝ”.
6. V příloze se za položku
 
„METHADONI HYDROCHLORIDUM”
METHADON HYDROCHLORID
vkládá nová položka, která zní:
 
„METHACHOLINE CHLORIDUM
METHACHOLIN CHLORID”.
7. V příloze se za položku
 
„METHAQUALONUM”
METHAKVALON
vkládá nová položka, která zní:
 
„METHOXSALENUM
METHOXSALEN”.
8. V příloze se za položku
 
„PERINDOPRILUM ERBUMINUM
PERINDOPRIL-ERBUMIN”
vkládá nová položka, která zní:
 
„PERMETHRINUM
PERMETRIN”.
9. V příloze se za položku
 
„PODOPHYLLI RESINA
PODOFYLOVÁ PRYSKYŘICE”
vkládá nová položka, která zní:
 
„POLIHEXANIDUM
POLIHEXANID”.
10. V příloze se za položku
 
„POVIDONUM IODINATUM”
POVIDON JODOVANÝ
vkládá nová položka, která zní:
 
„PRAMOXINI HYDROCHLORIDUM
PRAMOXIN HYDROCHLORID”.
11. V příloze se za položku
 
„SINAPIS ETHEROLEUM ARTIFICIALE
HOŘČIČNÁ SILICE UMĚLÁ”
vkládá nová položka, která zní:
 
„SODIUM HYPOCHLORITE
CHLORNAN SODNÝ”.
12. V příloze se za položku
 
„TRIBUTYLIS PHOSPHAS
TRIBUTYL-FOSFÁT”
vkládá nová položka, která zní:
 
„TRICLOSANUM
TRIKLOSAN”.
13. V příloze se za položku
 
„URETHANUM
URETHAN”
vkládá nová položka, která zní:
 
„URIDINE
URIDIN”.
14. V příloze se za položku
 
„VIOLAE HERBA CUM FLORE
VIOLKOVÁ NAŤ KVETOUCÍ”
vkládá nová položka, která zní:
 
„VIRIDE NITENS
BRILANTNÍ ZELEŇ”.
Čl. II
Závěrečné ustanovení
Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů pro služby informační společnosti, v platném znění.
Čl. III
Účinnost
Tato vyhláška