Input:

27/2023 Sb., Sdělení Státní volební komise o vyhlášení celkového výsledku volby prezidenta republiky konané ve dnech 13. a 14. ledna 2023 (I. kolo) a ve dnech 27. a 28. ledna 2023 (II. kolo) Garance

č. 27/2023 Sb., Sdělení Státní volební komise o vyhlášení celkového výsledku volby prezidenta republiky konané ve dnech 13. a 14. ledna 2023 (I. kolo) a ve dnech 27. a 28. ledna 2023 (II. kolo)
SDĚLENÍ
Státní volební komise
ze dne 30. ledna 2023
o vyhlášení celkového výsledku volby prezidenta republiky konané ve dnech 13. a 14. ledna 2023 (I. kolo) a ve dnech 27. a 28. ledna 2023 (II. kolo)
Státní volební komise vyhlašuje a uveřejňuje podle § 7 odst. 2 písm. e) a § 57 odst. 1 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů, celkový výsledek volby prezidenta republiky konané ve dnech 13. a 14. ledna 2023 (I. kolo) a ve dnech 27. a 28. ledna 2023 (II. kolo).

  
A.
Výsledek I. kola volby prezidenta republiky konané ve dnech 13. a 14. ledna 2023
V I. kole volby prezidenta republiky konané ve dnech 13. a 14. ledna 2023 nebyl ve smyslu ustanovení § 54 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů, zvolen žádný kandidát.

  
B.
Celkový výsledek volby prezidenta republiky konané ve dnech 27. a 28. ledna 2023 (II. kolo)
  
I.
Celkové údaje za Českou republiku
 
Počet volebních okrsků celkem
14 747
Počet okrskových volebních komisí, které předaly výsledek hlasování
14 747
Počet zvláštních volebních okrsků celkem
110
Počet zvláštních okrskových volebních komisí, které předaly výsledek hlasování
110
Celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze stálých seznamů a ze zvláštních seznamů voličů
8 213 909