27/2017 Sb., Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 27/2017 Sb.
SDĚLENÍ
Ministerstva vnitra
ze dne 27. ledna 2017
o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
Ministr vnitra podle § 58 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje na
 
 Nahoru