27/2017 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o zřízení Mezinárodní investiční banky, podepsané v Moskvě dne 10. července 1970

27/2017 Sb.m.s.  Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o …

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

  • A
  • A
č. 27/2017 Sb. m. s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 10. července 1970 byla v Moskvě podepsána Dohoda o zřízení Mezinárodní investiční banky.
S Dohodou vyslovilo souhlas Federální shromáždění Československé socialistické republiky a prezident republiky Dohodu ratifikoval. Ratifikační listina Československé socialistické republiky byla uložena v sekretariátu Rady vzájemné hospodářské pomoci, depozitáře1) Dohody, dne 16. prosince 1970.
Dohoda se podle svého článku XXV předběžně prováděla od 1. ledna 1971 a podle ustanovení téhož článku vstoupila v platnost dne 5. února 1971. Tímto dnem vstoupila Dohoda v platnost i pro Československou socialistickou republiku.
Česká republika oznámila vládě Ruské federace, depozitáři
Dokument je součástí modulu Zákony.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru