Input:

R 27/1965; Nemovitosti Garance

č. 27/1965 Sb. rozh.
Rekreační chata je nemovitostí, je-li spojena se zemí pevnými základy.
(Rozhodnutí městského soudu v Praze ze dne 17. listopadu 1964, 9 Co 629/64.)
Mezi účastníky je spor o úpravu spoluužívání rekreační chaty.
Obvodní soud pro Prahu 5 vyslovil svou nepříslušnost k projednání věci s tím, že chata, jíž se spor týká, se nalézá v obvodu okresního soudu v B.
Městský soud v Praze rozhodnutí soudu prvého stupně potvrdil.
Z odůvodnění:
V odvolání žalobci uplatňují, že předmětná chata není nemovitostí ve smyslu § 119 odst. 2 o. z., a že proto nelze příslušnost soudu určovat podle § 88 písm. h) o. s. ř.
Odvolací soud zjistil zprávou MNV v R. ze dne 31. 10. 1964, že chata je srubová na zděné podezdívce v rozměrech 6krát 5 m zastavěné plochy.
Odvolací soud po přezkoumání rozhodnutí dospěl k závěru, že