Input:

č. 27/1961 Sb. rozh. tr., Garance

č. 27/1961 Sb. rozh. tr.
Podle ustanovení § 55 odst. 1 písm. a) tr. zák. nutno pod pojmem užití věci ke spáchání trestného činu rozuměti jen použití fyzické, aby jejím propadnutím byla zneškodněna věc, jíž by mohlo být použito k dalšímu páchání trestných činů. Při tom jde o věci, kterých bylo použito jako nástroje nebo pomocného prostředku ke spáchání trestného činu. Musí jít o nástroj v technickém slova smyslu.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu z 18. listopadu 1960 - 1 Tz 50/60)
Vedoucí oddělení ČSSS byl uznán vinným kromě jiných trestných činů trestnými činy podvodu podle § 249 odst. 1 písm. a), 2 písm. a) tr. zák. spáchanými tím, že v úmyslu opatřit si prostředky v době, kdy neměl žádného příjmu, vylákal pod záminkou, že dá k dispozici svůj osobní automobil na dobu 14 dnů v měsíci a po odjezdu do SSSR trvale, dne 9. 6. 1959 částku 19 000 Kčs od inž. K., úmluvu však nedodržel a peníze vrátil teprve dne 21. 8. 1959, když inž. K. podal na něho trestní oznámení. V dubnu 1959 vylákal částku 1200 Kčs na MUDr. M. na úhradu části kupní ceny automobilu s tím, že vypůjčené peníze vrátí do 14 dnů, což však neučinil.
Lidový soud trestní v Praze podle § 249 odst. 2 tr. zák. za použití § 22 odst. 2 tr. zák. mu uložil dodatkový trest odnětí svobody v trvání tří roků k rozsudku lidového soudu trestního v Praze ze dne 13. 7. 1959, peněžitý trest v částce 5000 Kčs, který v případě nedobytnosti se mění v náhradní trest odnětí svobody v trvání pěti měsíců. Podle § 55 odst. 1 písm. a) tr. zák. bylo vysloveno propadnutí osobního automobilu výrobní značky SIMCA ARONDE a podle § 244 odst. 2 tr. ř. byl obžalovaný uznán povinným nahradit částku 1200 Kčs MUDr. M.
Městský soud v Praze odvolání obžalovaného a jeho manželky zamítl.
Nejvyšší soud ke stížnosti pro porušení zákona podané předsedou Nejvyššího soudu usnesení městského soudu zrušil a k odvolání obžalovaného a jeho manželky zrušil napadený rozsudek ve výroku o vedlejším trestu propadnutí osobního automobilu.
Z