Input:

27/1960 Sb., Vyhláška ministerstva školství a kultury o změně a doplnění vyhlášky č. 9/1959 Ú.l., kterou se vydávají základní podmínky dodávky neperiodických publikací Garance

č. 27/1960 Sb., Vyhláška ministerstva školství a kultury o změně a doplnění vyhlášky č. 9/1959 Ú.l., kterou se vydávají základní podmínky dodávky neperiodických publikací
VYHLÁŠKA
ministra školství a kultury
ze dne 22. března 1960
o změně a doplnění vyhlášky č. 9/1959 Ú. l. kterou se vydávají základní podmínky dodávky neperiodických publikací
Ministerstvo školství a kultury v dohodě s ostatními dodavatelskými a odběratelskými ministerstvy (ústředními úřady a orgány) a po schválení hlavním arbitrem Republiky československé stanoví podle § 192 zákona č. 69/1958 Sb., o hospodářských vztazích mezi socialistickými organizacemi:
Čl. I
Ustanovení vyhlášky č. 9/1959 Ú. l., platná pro knižní velkoobchod, se vztahují na Sdružení