Input:

č. 27/1957 Sb. rozh. obÄŤ., Garance

č. 27/1957 Sb. rozh. obÄŤ.
Vykonatelný výkaz nedoplatků telekomunikačních poplatků je exekučním titulem podle § 428 odst. 2 písm. g) o. s. ř.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 5. července 1956, Cz 234/56.)
Podle stvrzenkového lístku poštovního úřadu v O. – výkazu dlužných telekomunikačních poplatků ve smyslu § 11 odst. 4 zák. č. 72/1950 Sb., o telekomunikacích – navrhl vymáhající věřitel, Československý stát – správa spojů, exekuci na plat dlužnice.
Lidový soud v Olomouci povolil exekuci podle návrhu.
Krajský soud v Olomouci ke stížnosti dlužnice změnil rozhodnutí lidového soudu tak, že návrh na povolení exekuce zamítl, a to v podstatě z toho důvodu, že prý výkaz dlužných telekomunikačních poplatků není exekučním titulem ve smyslu ustanovení § 428 o. s. ř. a že podle něho lze vést pouze exekuci správní.
Nejvyšší soud rozhodl ke stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem, že uvedeným usnesením krajského soudu v Olomouci byl porušen