Input:

27/1955 Sb., Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění Garance

č. 27/1955 Sb., Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění
USNESENÍ
Národního shromáždění
ze dne 24. května 1955
o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění.
Národní shromáždění republiky Československé schvaluje
zákonné opatření předsednictva Národního