Input:

R 27/1955 (tr.); Garance

č. 27/1955 Sb. rozh. tr.
Prokurátor není oprávněn rozhodnout o výši odměny obhájce ustanoveného podle § 45 odst. 1 tr. ř., jestliže soud uznal obviněného povinným nahradit pouze náklady trestního řízení zálohované státem podle § 68 odst. 1 písm. a) tr. ř.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 23. října 1954, 1 Tz 213/54.)
Mladistvý byl rozsudkem lidového soudu v Domažlicích uznán vinným trestným činem rozkrádání národního majetku podle § 245 odst. 1 písm. a) tr. zák. a odsouzen k podmíněnému trestu odnětí svobody na dva měsíce. Podle § 68 odst. 1 písm. a) tr. ř. byl uznán povinným nahradit náklady trestního .řízení zálohované státem. Advokátní poradna v Plzni pobočka v Domažlicích pak předložila lidovému soudu účet odměny a výloh, v němž za studium spisů a rozmluvu s obviněným účtuje odměnu 160 Kčs, za intervenci při hlavním líčení odměnu 160 Kčs, celkem 320 Kčs, aniž také účtuje výlohy.
Okresní prokurátor v Domažlicích usnesením rozhodl, že je mladistvý povinen podle § 68 odst. 1 tr. ř. se zřetelem k § 72 tr. ř. nahradit na nákladech trestního řízení zálohovaných státem částku 338 Kčs, z čehož připadá na náklady obhajoby částka 320 Kčs. Usnesení to se stalo pravomocným.
Nejvyšší soud ke stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem zrušil usnesení okresního prokurátora, pokud jím bylo vysloveno, že mladistvý je povinen nahradit také odměnu obhajoby v částce 320 Kčs.
Z odůvodnění:
Podle § 72 odst. 1 tr. ř. rozhoduje o povinnosti k náhradě nákladů, odměn a vydání uvedených v §§ 68, 70, 71 tr. ř. soud, kdežto rozhodnutí