269/2001 Sb., Nález Ústavního soudu ze dne 11. července 2001 ve věci návrhu na zrušení článku 5 obecně závazné vyhlášky obce Dobřichovice č. 1/97 o místních poplatcích

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 269/2001 Sb.
NÁLEZ
Ústavního soudu
Jménem České republiky
Ústavní soud rozhodl dne 11. července 2001 v plénu o návrhu přednosty Okresního úřadu Praha-západ na zrušení článku 5 obecně závazné vyhlášky obce Dobřichovice č. 1/97 o místních poplatcích
takto:
Článek 5 obecně závazné vyhlášky obce Dobřichovice
 
 Nahoru